Kuća za smeštaj gostiju "Nada", 30 ležaja sa 8 soba. (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 - 30 ležaja);