Stara Planina je jedan od najznačajnijih turističkih centara Srbije, sa brojnim mogućnostima i velikim potencijalima za razvoj raznih vidova turizma, počevši od zimskog, planinskog, ski, lovnog do seoskog i biciklističkog turizma. Na žalost, još uvek nema povoljnih uslova za adekvatno korišćenje ovih potencijala i njihovu valorizaciju. U završnoj fazi su radovi na izgradnji smeštajnih kapaciteta, kao i žičara, ski staza i raznovrsnih atrakcija.

Pogledajte prezentaciju smeštajnih kapaciteta na Staroj planini.